De 10 van LEFF

LEFF start met een vrijblijvend oriënterend gesprek.

U krijgt een eerlijk advies.

2 Zien soms meer dan 1. Bij de analyse wordt een collega van LEFF betrokken.
(Dit uiteraard in overleg met de opdrachtgever.)

De definitieve vaststelling van de opdracht vindt plaats na een analyse.

Het plan van aanpak wordt vooraf besproken met de opdrachtgever.

LEFF voorziet in schaduwmanagement.

Een tussenrapportage is bij ons vanzelfsprekend.

Presentatie van de eindrapportage aan opdrachtgever.

De eindrapportage is inclusief aanbevelingen.

Nazorg hoort bij LEFF, u heeft recht op twee keer een gratis consult.