Nog meer LEFF

LEFF wil niet alleen de onderwijsorganisaties in Nederland laten schitteren, maar wil ook een bijdrage leveren aan de werelddoelen voor een duurzame ontwikkeling.

LEFF ondersteunt de Global goals zoals deze in 2015 door de Verenigde Naties zijn opgesteld om een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Om de wereld in 2030 tot een betere plek te maken zijn er 17 doelen geformuleerd, de zogenoemde Global Goals

Een van de doelen gaat over onderwijs: ‘Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen’.
“In some parts of the world, students are going to school every day. It’s their normal life. But in other parts of the world, we are starving for education… it’s like a precious gift. It’s like a diamond…” 

Malala Yousafzai

LEFF deelt de initiatieven of kennis die kan bijdragen aan de Global Goal gericht op onderwijs. Voor iedere aan LEFF gegunde opdracht staan wij 100 euro af aan een project of initiatief dat hieraan bijdraagt. Dit doen wij omdat wij willen uitdragen dat iedere verandering bij jezelf kan beginnen.

‘Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.’

Bron: An American story: the speeches of Barack Obama: a primer