LEFF biedt expertise in:

Begeleiding bij het ontwikkelen van een nieuwe visie en / of missie van de school of organisatie.

Teamontwikkelprocessen. Waaronder:

teambuilding, ervoor zorgen dat een team van leerkrachten op een professionele wijze met elkaar samenwerkt, communiceert en elkaars talenten (her)kent.

– werken in professionele leergemeenschappen (PLG) Een professionele leergemeenschap is een vorm van continue samenwerking van een schoolteam om door professionele communicatie het lesgeven en leren op een hoger niveau te tillen. Hierbij neemt het uitwisselen van kennis en ervaringen een centrale plaats in. LEFF begeleidt scholen bij de opzet van PLG’s en bij het leren werken met PLG’s .

opbrengstgericht werken. Dit is mogelijk op zowel cognitieve-  als op sociaal emotionele opbrengsten.

Nieuwbouw van een school

Een verbouwing, renovatie of aanpassing van een schoolgebouw is de ultieme kans om de onderwijsvisie aan te laten sluiten bij de beschikbaar komende ruimte.

Ook bij nieuwbouw van een school zijn wij in staat om de onderwijsvisie aan te laten sluiten bij de beschikbare ruimte. LEFF begeleid een team om hun visie scherp te krijgen (en helder te verwoorden) en daarbij af te stemmen op het onderwijsaanbod van de school.

LEFF en

expertise